Les cercle de Daniel Eatock

http://eatock.com/projects/loop/2/

http://eatock.com/projects/hand-drawn-circles/

http://eatock.com/projects/burnout-circle-drawing/

http://eatock.com/projects/one-minute-circle-painting/

http://eatock.com/projects/one-second-circles-drawn-for-one-minute-/

http://eatock.com/projects/one-minute-circles/

http://eatock.com/projects/one-hour-circle/

http://eatock.com/projects/one-hour-circles/

http://eatock.com/projects/one-hour-circle-painting/

http://eatock.com/projects/60-seconds-photographed/